תאונות עבודה

תביעה בגין תאונת עבודה, תצלח רק אם הנפגע הוכיח כי רשלנות המעביד היא הגורם לאותה תאונה.

תאונת עבודה היא כל תאונה הנגרמת לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.

יש להדגיש כי תאונות (הן תאונות דרכים והן תאונות אחרות) הקורות בדרך אל מקום העבודה ובדרך חזרה ממקום העבודה נחשבות כמו תאונות עבודה לכל דבר.

תאונת עבודה יכולה להחשב גם "מחלת מקצוע".
המדובר בסוג מסויים של מחלות האופיינות לעוסקים בעבודתו של הנפגע, לדוגמא- ירידה בשמיעה אצל העוסקים בעבודות המלוות ברעש רב, מחלות ריאה לחשופים לחומרים מזיקים כגון אזבסט וכד'.

במקרה של פגיעה בגלל תאונת עבודה או מחלת מקצוע יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי באזור המגורים.

המוסד לביטוח לאומי מעמיד את נפגע תאונת עבודה בפני ועדה רפואית וקובע את נכותו הזמנית והצמיתה, אם ישנה.

בגין נכות צמיתה הפחותה מ- 5% אין המוסד לביטוח לאומי מעניק פיצוי.
בגין נכות של 5% ועד 19% מעניק המוסד לביטוח לאומי מענק נכות חד פעמי.
בגין נכות העולה על 20% משלם המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות חודשית.

בנוסף להגשת תביעה של תאונת עבודה נגד המוסד לביטוח לאומי, תיתכן לנפגע עילת תביעה נגד גורמים נוספים:

(1) המעביד. בהגשת תביעה על תאונה במסגרת העבודה, יש להוכיח כי רשלנות המעביד היא הגורם לאותה תאונת עבודה.
הסיבות לאחריותו של המעביד יכולות להיות שונות: לא סיפק לנפגע אמצעי מיגון נאותים, לא הדריך אותו הדרכה נאותה לגבי העבודה אותה עליו לבצע, לא דאג לתקינות המכונות המצויות במקום העבודה וכיוצ"ב.

יש להדגיש: במידה וארוע תאונהת עבודה לא ארעה עקב רשלנות המעביד אין לעובד עילת תביעה נגדו.

פיצויים בגין תביעה עקב תאונות עבודה דומה ברכיביו לפיצוי הנפסק בשל תביעות שעילתן תאונת דרכים, כגון: כאב וסבל, הזדקקות לעזרה מקצועית חיצונית, החזר הוצאות עקב הפגיעה והפסדי שכר. אולם בניגוד לארועי תאונות דרכים, כאן המחוקק לא קבע אילו סכומי פיצויים ישולמו בגין כאב וסבל.

(2) חברת הביטוח של המעביד. כיום, מעסיקים רבים מבטחים עצמם בפוליסת "חבות מעבידים" שמטרתה להגן עליהם מפני תביעות רשלנות של עובדים הנפגעים בשל תאונות עבודה. לאחר ארוע של תאונת עבודה בה נפגע העובד ונגרמו לו נזקי גוף, מומלץ לברר עם המעביד האם הוא מכוסה בפוליסת חבות מעבידים, אצל איזו חברת ביטוח ומהו מספר הפוליסה. יש להדגיש: אם המעביד לא התרשל, גם חברת הביטוח לא תחויב לפצות את נפגע תאונת עבודה, שכן הפיצוי הינו אך ורק במקרה רשלנות של המעביד.

(3) חברת ביטוח אצלה מבוטח העובד במסגרת פוליסת ביטוח חיים ו/או ביטוח מנהלים ישנו בד"כ נספח לביטוח אבדן כושר עבודה ו/או נספח לביטוח נכות עקב תאונה.

יש לבדוק האם הנפגע מכוסה בביטוח תאונות אישיות (בענין זה יש להזכיר כי בפוליסות רבות לביטוח דירה ולביטוח עסק קיים פרק לביטוח תאונות אישיות). כן יש לבדוק במקום העבודה האם הנפגע מכוסה בביטוח למקרה של תאונת עבודה.

מועדי התיישנות של תביעה: תביעת רשלנות נגד המעביד מתיישנת לאחר חלוף 7 שנים ממועד קרות תאונת עבודה. תביעה על פי פוליסת ביטוח (חיים, מנהלים או תאונות אישיות) מתיישנת בחלוף 3 שנים בלבד ממועד תאונת עבודה.
מירוץ ההתיישנות נעצר רק בעת הגשת תביעה לבית המשפט, ואין די בהגשת תביעה לחברת הביטוח.

המלצתינו לנפגעים עקב תאונות עבודה:

1. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם מיצוי הזכויות.

2. יש לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לארוע תאונהת עבודה- דו"ח ביקור

3. בחדר מיון, סיכום מחלה, תעודות אי כושר מרופא משפחה וכיוצ"ב.
4. יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות עקב התאונה כגון קבלות בגין נסיעה במוניות, רכישת תרופות וכיוצ"ב.
5. המלצתנו הינה לא להסכים להפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח בטרם היוועצות של הנפגע עם עו"ד מטעמו.

חשוב מאד להוועץ עם עו"ד מומחה בדיני נזיקין ולהיות מיוצג על ידו בהגשת התביעה.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן