מילון מונחים

רשלנות

מעשה או מחדל המהווה סטייה מנורמה התנהגותית או חובת זהירות מקובלת.

נזק נפשי

חשוב להדגיש – נזק נפשי הינו נזק גוף לכל דבר וענין. פעמים רבות סובל הנפגע בשל תאונה, בנוסף לנזק הפיסי, גם מנזק נפשי. הנזק הנפשי יכול להיות מסוג תסמונת פוסט טראומית, דהיינו: הפרעה נפשית כתגובה לתאונה. הנזק הנפשי יכול להיות גם מסוג דכאון, דהיינו: הפגיעה הפיסית הקשה גורמת לנפגע לדכאון בעקבות מצבו הקשה.

נזק נפשי, כמו נזקי גוף רפואיים, יש להוכיח באמצעות חוות דעת רפואית של פסיכיאטר מומחה. כמובן שבמקרה ועילתה של תביעה הינה חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים את הפסיכיאטר ממנה בית המשפט במידה ומקבל את בקשת התובע לעשות כן.

כאשר מרגיש אדם אשר נפגע בשל תאונה כי הוא סובל מחרדה, דכאון, סיוטי לילה, נדודי שינה, קשיי ריכוז וכדומה, מומלץ כי יפנה להתייעצות אצל פסיכולוג או פסיכיאטר. הפסיכולוג או הפסיכיאטר יוכלו לאבחן את הבעיה ממנה סובל הנפגע ולסייע לו במידת האפשר.

כאשר תוגש תביעה בגין התאונה ישמשו המסמכים מהפסיכולוג או הפסיכיאטר ראיה לכך שהנפגע סבל מנזק נפשי וטופל בגינו.

במידה וייקבע כי הנפגע סובל מנכות נפשית קבועה בעקבות התאונה נשוא התביעה, יפוצה כמובן גם בגין נכות זו, ככל נכות פיסית אחרת.

קשר סיבתי

מהווה נדבך חשוב בכל תביעה שעילתה רשלנות. על הנפגע להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות מצד המזיק לבין נזק הגוף ממנו הוא סובל. ובמלים אחרות: כי נזק הגוף ממנו סובל הנפגע נובע אך ורק מהפרת חובת הזהירות על ידי המזיק ולא מכל סיבה אחרת.
לדוגמה: נולד תינוק אשר סובל מנזק מוחי. אימו מגישה תביעה בגין רשלנות רפואית של הצוות המיילד וטוענת כי בעת הלידה היה התינוק במצוקה ולא סופק לו חמצן כמתחייב על פי נוהג רפואי. במקרה כזה יצטרך בית המשפט, בהסתמכו כמובן על מומחים רפואיים, לקבוע לא רק האם היתה רשלנות של הצוות המיילד אלא גם האם הנזק המוחי הינו כתוצאה מאותה רשלנות (בהנחה שתיקבע) או שמא המדובר בנזק מוחי אשר היה קיים בעובר עוד קודם ללידה ולפיכך לא רשלנות הצוות הרפואי היא שגרמה לו (שכן קיימים מקרים בהם סובל היילוד מנזק מוחי גם בלידה תקינה לחלוטין).
במידה וייקבע כי הנזק המוחי אינו כתוצאה של רשלנות רפואית – תידחה התביעה.

הקטנת הנזק

הפסיקה מטילה על הניזוק חובה להקטין את נזקיו בנקיטת אמצעים סבירים.
דהיינו: אל לו לסובל בשל נזקי גוף לשבת בחוסר מעש ולהמתין לכספי הפיצויים אלא עליו לנקוט באמצעים סבירים כדי להשתקם ובכך לצמצם את הנזקים.
כך, למשל, נדרש ניזוק אשר פוטר מעבודתו עקב תאונה בה נפגע לנסות ולמצוא עבודה אחרת שתתאם את כישוריו ומגבלותיו לאחר התאונה ולהתפרנס, ולו גם משכורת נמוכה יותר ממשכורתו ערב התאונה.
בית המשפט לא יפסוק לטובת ניזוק פיצוי בגין נזק שיכול היה למנוע בנקיטת אמצעים סבירים.
השאלה מהם אותם "אמצעים סבירים" תקבע על ידי בית המשפט לפי נסיבות המקרה.

אשם תורם

פקודת דיני נזיקין קובעת כי אם המזיק גרם לנזק באשמו, אולם התנהגות הניזוק היא שהביאה לידי האשם, רשאי בית משפט לפטור את המזיק מחבותו או לפסוק על פיצויים מוקטנים כפי שייראה לצודק. על מנת להוכיח קיומו של אשם תורם, מוטלת על המזיק החובה להוכיח כי הניזוק סטה בהתנהגותו מסטנדרט ההתנהגות של אדם סביר.
כאשר קובע בית משפט כי קיים אשם תורם של הניזוק, עליו להעריך את מידת האשם התורם, ועל פיה להפחית את הפיצויים להם הוא זכאי בגין התאונה.
לדוגמה: במידה וייקבע כי האשם התורם הינו 20%, יהיה זכאי התובע ל- 80% בלבד מסכום הפיצויים אותם יפסוק לו בית המשפט.
קיימים גם מקרים בהם סבור בית המשפט כי אשמו התורם של הניזוק עולה כדי 100%, ובמקרה כזה יצא הניזוק ללא פיצוי.

התיישנות

סוגיה זו הינה סבוכה ביותר ומעסיקה רבות את בתי המשפט.
באופן כללי, ניתן לומר כי תביעות שעילתן תאונות דרכים או רשלנות יש להגיש לבית המשפט לא יאוחר מ- 7 שנים ממועד התאונה.
לעומת זאת, תביעות על פי פוליסות יש להגיש לבית המשפט תוך 3 שנים ממועד קרות התאונה. כך גם לגבי תביעות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים.
בכל מקרה בו מתעוררות סוגיית התיישנות מומלץ לפנות אל עו"ד הבקיא בתחום, שכן ישנן הלכות רבות אשר עשויות לסייע לתובע לגבור על טענת ההתיישנות המועלית על ידי חברת הביטוח.

תשלום תכוף

תשלום הנהוג לגבי מי שסבל נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים, לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ואשר ניתן לו לצורך מיחייתו וכיסוי הוצאות דחופות עוד בטרם הכרעה שיפוטית בתביעתו.

תשלומים עתיים

תשלום פיצויים על נזק גוף בשל תאונת דרכים המשולם לנפגע בשיעורים תקופתיים, לפי החלטה של בית משפט.

חשוב מאד להוועץ עם עו"ד מומחה בדיני נזיקין ולהיות מיוצג על ידו בהגשת העיבתה.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית – מאמרים

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית – המלצות

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית- תביעות

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית – הסברים

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית

עורכי דין רשלנות רפואית- עורך דין רשלנות רפואית